Adam Walanus     Fotografia Wydarzenia:

  Bal ... Anna Maria Rusinek Kraków Katarzyna Grzesiak Joanna Helander ...

 Powyższe i poprzednie zdjęcia

 MIST Tekst: Derrida 67

Wydarzenia wcześniejsze:    Tolerancja Elżbieta Tabakowska Sigismondo Kluby TP Basil Kerski B. Chrobry ks. Adam Boniecki Karol Tarnowski Biesiada Filozoficzna Jan Woleński ...

      AGH Rodzina Różne Kontakt Linki ENG
MaPaK - mapy: Miejsc, Panoram i Kierunków (ta wymaga mocy)

Cytaty   ostatni miesiąc   wszystkie   all quatations, since 2014 Thx to: 3 Quarks Daily


search for extraterrestrial intelligence
 …  1990 .. turned the probe’s instruments back towards Earth .. to find out whether it was possible to detect evidence of life on the planet from a distance
 …  found methane and oxygen
 …  a sharp change in the reflectance of the planet at red wavelengths .. photosynthetic plant
 …  intelligence .. narrowband electromagnetic radiation .. an unmistakable indicator of technology
 …  the best way to find aliens is to look for unnatural radio signals
 …  better telescopes, faster computers, the discovery of thousands of planets circling stars
 …  James Webb Space Telescope .. Extremely Large Telescope (elt) in Chile
 …  Alien civilisations might, for example, use laser flashes as optical beacons to signal their presence.
 …  rings of satellites above a planet’s equator .. structures surrounding a planetary system’s star, put there to capture that star’s light as a source of energy
 …  searches for chemical biosignatures
 …  Trappist-1, 40 light-years from Earth .. habitable zone
 …  “Earth transit zone”—the part of the sky from which Earth itself would be detectable by the transit method
 …  So far, the skies have been quiet. But seti researchers are patient people. /20-02-22


UNIWERSYTET

Uniwersytet. Czerwona skała w morzu
Kasztanów kwitnących bluźnierczo.
Tłumy studentów, biegnących we wszystkie
Strony: oddziały opuszczają pole bitwy.

Szukałeś wiedzy, tak jakby mądrość dbała
O neogotyckie budynki, cegły uniwersytetu.
Twoi profesorowie przemawiali
Jak bohaterowie niemych filmów.

Także dawne pokolenia zjawiały się
W amfiteatralnej, stromej sali –
Powstańcy przegranych powstań,
Szukający pocieszenia w nauce
I chłopcy, którzy za wcześnie umarli na gruźlicę
I wciąż są tacy chorzy
(czekają na przebaczenie dla tych,
Co żyli nieśmiało, lękliwie, lekko).

Za oknem rósł ciemnobrązowy buk.
W jego liściach kryło się inne posłanie,
Inny szept. Inny uniwersytet.

Adam Zagajewski, Płótno, 1990, 2016 /20-02-22


Human Origins 'Ghost' DNA In West Africans Complicates Story Of ...
 …  50,000 years ago, ancient humans in what is now West Africa apparently procreated with another group of ancient humans that scientists didn't know existed
 …  Neanderthal .. Denisovans .. yet-to-be-discovered group
 …  the story is incredibly complex
 …  not clear whether there was a single interbreeding "event," though, or whether it happened over an extended period of time
 …  Do they have any kind of adaptive benefits?
 …  from multiple groups /20-02-18


Free Will
 …  When we walk into a coffee shop, we think it is up to us .. .. about more serious matters—which job to apply .. up to us, too. Of course, what we do is constrained by our environments, means, and habits. We are susceptible to subconscious influences and nudges, as psychologists and marketing experts know too well. But there still seems some room for choice.
 …  scientists are telling us that free will is an illusion .. Sam Harris
 …  Yuval Noah Harari .. in the age of big data, “‘free will’ will likely be exposed as a myth”
 …  liberalism might lose its practical advantages
 …  physical processes in the brain
 …  Human beings are just complex physical machines
 …  Benjamin Libet in the 1980s
 …  The idea of free will is central to the way we understand ourselves
 …  Many of the world’s criminal justice systems are inhumane as well as counterproductive.
 …  Kant .. we must view ourselves as free when we engage in practical reasoning
 …  free-will skepticism .. is part and parcel of a reductionistic worldview
 …  René Descartes from which modern science has moved on
 …  it is a mistake to equate science with reductionism
 …  some form of free will, though liberated from supernatural undertones
 …  To be sure, future science might vindicate a reductionistic approach and explain human behavior without representing people as choice-making agents.
 …  So far, psychology, broadly speaking, has resisted reduction and has been augmented but not replaced by neuroscience. /20-02-18


roots of culture and cognition
 …  Origin of Species .. “light will be thrown on the origin of man and his history.”
 …  emotional and cognitive similarities (homologies) of mammals
 …  emotional systems are central
 …  data from philosophy, biology and psychology
 …  algorithmic assumptions of cognitive science
 …  much older capacity – the power to feel and respond appropriately
 …  to think about consciousness itself as an archaeologist thinks about layers of sedimentary strata
 …  feelings, sculpted in the encounter between neuroplasticity and ecological setting, provide the true semantic contours of mind
 …  At the very bottom or at the “core” of the mindbrain are the instinctual drives .. in subcortical areas of the brain
 …  cognitive powers of the neocortex
 …  The biological and psychological sciences have historically isolated
 …  the lowest layers of mind permeate, infiltrate, and animate the higher layers /20-02-18


Prawda przybliżona
 …  O prawdzie debatują też filozofowie.
 …  tzw. szeroka publiczność rozumie pojęcie PRAWDY zupełnie inaczej niż fizycy i inni przedstawiciele nauk przyrodniczych. Wydaje mi się też, że filozofowie (i chyba generalnie humaniści) niewystarczająco zwracają na to uwagę. Na czym polega różnica? Uczestnicy dyskursu publicznego występują najczęściej jako „rycerze prawdy”, którą traktują jako coś bezwzględnego, niepodlegającego wątpliwościom ani modyfikacjom. Tymczasem fizycy (i generalnie przyrodnicy) nie operują pojęciem prawdy bezwzględnej. Prawda fizyka nigdy nie jest absolutna, jest zawsze tylko PRZYBLIŻONA.
Celem i ambicją fizyki jest bowiem poprawne opisanie rzeczywistości „materialnej”. Wynika stąd, że każda teoria, nawet jeżeli została wymyślona przez samego Einsteina, musi być przede wszystkim zgodna z doświadczeniem. Często się o tym zapomina. Usłyszałem na przykład na jednej z konferencji filozoficznych, że Paul Dirac „dowiódł istnienia świata antycząstek”. Dirac był teoretykiem i mógł co najwyżej wskazać TEORETYCZNĄ MOŻLIWOŚĆ istnienia antycząstek. Natomiast ich istnienie zostało udowodnione przez Carla Andersona, który w kilka lat potem odkrył antyelektron, przeprowadzając piękny EKSPERYMENT. Czyli każda teoria fizyczna (dotyczy to, rzecz jasna, również innych nauk przyrodniczych) jest weryfikowana przez porównanie z pomiarami wykonanymi w doświadczeniu. A należy pamiętać – i tu jest punkt kluczowy – że każdy pomiar czy obserwacja są zawsze obarczone pewną niedokładnością. Jeżeli więc zgodzimy się, że ostatecznym weryfikatorem naszej wiedzy jest eksperyment, który – z natury rzeczy – ma ograniczoną dokładność, to musimy się też zgodzić, że również prawa fizyki są ustalone tylko z pewną dokładnością. Innymi słowy, należy stale pamiętać, że tak zwana „prawda naukowa” jest tylko przybliżeniem. Dodajmy, że jest to całkowicie zgodnie z arystotelesowską definicją prawdy (bo zgodność z rzeczywistością możemy stwierdzić tylko z taką dokładnością, z jaką obserwujemy tę rzeczywistość).
 …  Traktowanie stwierdzeń nauki jako prawd bezwzględnych nie znajduje więc uzasadnienia ani w logice, ani w faktach. W dodatku jest ono również niebezpieczne dla samej nauki.
 …  Stąd już tylko krok do relatywizmu, a więc np. stwierdzenia, że astrologia jest równie prawdziwa (lub nieprawdziwa) jak astronomia.
Andrzej Białas, PAUza 501, 13 lutego//20-02-14


your own mind consciousness according to eliminative materialism
 …  political divide between mystics and materialists
 …  ‘keep your scientific hands off my consciousness mystery’
 …  The brain builds models of things in the world around you and models of its own internal events, and in every case the models are simplifications.
 …  What you intuit, think, and claim, are based on information constructed in the brain.
 …  I would say with certainty – that whatever consciousness you actually have, it is different from the consciousness that you think you have.
 …  the necessary gap between reality and what we intuit and think
 …  An internal dialogue? Sure .. Consciousness? Yes, indeed.
 …  when we introspect .. not electrical impulses and synapses, not interacting chunks of information, but something amorphous and ghost-like
 …  Philosophers have been trying to put words to that fuzzy extra essence for millennia, but none of the vocabulary really pins it down.
 …  Can we build similar networks, similar self-models, into artificial intelligence? /20-01-31


Three Quarks and the Trinity: Scientific Models for a Mystery
 …  trying to understand the Trinity, the fundamental mystery of our Catholic faith
 …  candle comprises the wax, the wick and fire, three separate things but one entity
 …  the triangle
 …  Credo ut intelligam
 …  A SCIENTIFIC MODEL FOR THE TRINITY: QUANTUM SUPERPOSITION
 …  like Schrodinger’s cat
 …  measurement (either by collapse or by transfer to an alternate world/alternate mind–see Free Will and God’s Providence, Part IV)
 …  God the Father as the author of the Universe, of the laws of nature and mathematics
 …  God the Son as our salvation
 …  God the Holy Spirit to change us, to alter our mind and heart to be better
 …  When we seek God in any of these modes, we reach to God as that person of the Trinity, we “decompose” the superposition, we collapse the Trinity to the person that we seek.
 …  these models are an aid to understanding, not a true explanation
 …  A SCIENTIFIC MODEL FOR THE TRINITY: CARBONATE ION STRUCTURES
 …  A SCIENTIFIC MODEL FOR THE TRINITY: QUARKS IN A PROTON?
 …  A proton is presumed to be stable
 …  it is practically impossible to separate the quarks
 …  The proton, like God, is a fundamental indivisible entity. (The case for the proton being indivisible is not as strong, however, as that for God.)
 …  the Holy Trinity is a mystery. We can give examples, use models, but these are only aids to understanding; they are not complete explanations.
 …  Aquinas has said ‘God is rational, it’s only our minds that are limited. /20-01-28


quantum physics
 …  Quantum entanglement is at the centre of a mathematical proof.
 …  how much coordination nature allows between distant objects .. the answer is, in principle, unknowable.
 …  complexity theory
 …  a team of two players who are able to coordinate their actions through quantum entanglement .. This enables both players to ‘win’ much more often than they would without quantum entanglement. But it is intrinsically impossible for the two players to calculate an optimal strategy, the authors show. This implies that it is impossible to calculate how much coordination they could theoretically achieve.
 …  Connes embedding problem
 …  quantum systems that cannot be approximated by ‘finite’ ones
 …  basic conviction that “nature is in some vague sense fundamentally finite”
 …  The confluence of complexity theory, quantum information and mathematics means that there are very few researchers who say that they are able to grasp all the facets of this paper. /20-01-27


Abp. Życiński o wiedzy przyrodniczej (usłyszane w radiu)
 …  Co nam może fizyka powiedzieć o cierpieniu, może podać skład chemiczny łez ... /Radio Dwójka, "Kwadrans bez muzyki", Sylwia Sułkowska (o JP2) 20-01-24


... ... ... 2014  Dydaktyka AW-CV AW    Dorota Śląsk Kraków Aleagrafy Geol i1 Losowanie GWK Teksty: Kant Gilles Deleuze Derrida Derrida 46 Font-size MapAW w technologi Mapbox MIST_PSJ