Adam Walanus     Fotografia Wydarzenia

Oś czasu:  Centrum JP2 Most Piłsudskiego Ptaki wcześniejsze są niżej

Miejsca Mapy AGH Edukacja Różne Rodzina Kontakt Linki ENG

 Powyższe i poprzednie zdjęcia

Osi czasu cd.:    LimerykiT Goszyce Most Pejzaż √2 Z Kopca Kościuszki Dal MIST Spisz Niedzica ks. Adam Boniecki Puszcza Niepołomicka Kalwaria Zebrzydowska Kraków Dolina Wisły Protest Stara mapa Szyb Krystyna Kraków Jesień Beata Stankiewicz Leszek Jodliński Świt na Kopcu Krk Teatr Kot Nowy Bytom Wirek Most Roman Ingarden Jan Woleński Żory, Biblioteka Tomasz Jastrun Capella Cracoviensis Kule Krk800mm Hala Gliwice Port Staw Makoszowy Pogrzeb Józefy Hennelowej Pogrzeb Zofii Skwarnickiej Balon Bunkier Capella Cracoviensis Nikiszowiec Krakowska Brzeg Mosty Wrocław cd. patrz: Wydarzenia albo Fotografia.


Cytaty   więcej   3 Quarks Daily     Marion

Pojecia metafizyczne są szyframi Boga - Karol Tarnowski, Seminarium, czytanie Mariona "Idol i dystans" /20-12-03


Can a Computer Devise a Theory of Everything? It might be possible, physicists say, but not anytime soon. And there’s no guarantee that we humans will understand the result.
 …  translating languages, recognizing faces, driving cars, recommending whom to date
 …  carbon chauvinism
 …  M.I.T. .. Institute for Artificial Intelligence and Fundamental Interactions
 …  Rediscovering the fundamental laws
 …  100 physics equations from a famous textbook — “The Feynman Lectures on Physics”
 …  Could it produce a theory that we humans can’t understand?
 …  romantic overstatements about the power and threat of superintelligent machines /20-11-30


Obrazy świata Copernicus College, Marek Kuś
 …  związkom między naukami ścisłymi i przyrodniczymi z jednej strony i naukami humanistycznymi i społecznymi z drugiej
 …  Klasyfikacja nauk .. Przypadkowość .. Prawdopodobieństwo .. Emergencja i redukcja .. Przyczynowość .. Prawa natury .. Wyjaśnianie naukowe .. Matematyka i inne działy nauk .. Przenoszenie metod między obszarami nauki .. Analogie i metafory w naukach ścisłych .. Dwie kultury /20-11-27


A.I.-Created Fake People
 …  for $2.99, or 1,000 people for $1,000
 …  ThisPersonDoesNotExist.com
 …  These simulated people are starting to show up around the internet, used as masks by real people with nefarious intent: spies who don an attractive face in an effort to infiltrate the intelligence community; right-wing propagandists who hide behind fake profiles, photo and all; online harassers who troll their targets with a friendly visage.
 …  generative adversarial network
 …  GAN software .. Nvidia
 …  identifying key facial features
 …  recognizing a stranger from just one photo
 …  Humans choose how A.I. systems are made and what data they are exposed to.
 …  assuming we are so smart that we can create things smarter still? /20-11-22