Adam Walanus     Fotografia Wydarzenia

← oś czasu:  Mapa panoram v.2 Herbewo Pijarska 5 wcześniejsze...

Miejsca Mapy AGH Edukacja Różne Rodzina Kontakt Linki ENG

 Powyższe i poprzednie zdjęcia

Cytaty:

Beast Machines
 …  flesh automatons without the ability to reflect on their own existence
 …  Consciousness has more to do with being alive than with being intelligent.
 …  The essence of selfhood is neither a rational mind nor an immaterial soul.
 …  controlled hallucinations
 …  the brain has no direct access to physiological states of the body
 …  At these basal layers, beneath even emotions and moods, there lies a cognitively subterranean, inchoate, difficult-to-describe experience of simply being a living organism. This is the true ground-state of conscious selfhood: a formless, shapeless, control-oriented perceptual prediction about the present and future physiological condition of the body itself. This is where “being you” begins, and it is here that we find the most profound connections between life and mind, between our beast machine nature and our conscious self.
 …  We are not the beast machines of Descartes, for whom life was irrelevant to mind. It is exactly the opposite.
 …  always in light of a fundamental biological drive to stay alive /21-10-18

Michał Heller Nieskończenie wiele wszechświatów    Rozdział 13 .. teologia
 …  Dla historyka idei nie jest zaskoczeniem, że teologia jest wbudowana
 …  Twórcze myślenie - a teologia powinna takim być
 …  wiele "cudów przyrody" da się wytłumaczyć bez odwoływania sie do Autora. Osiemnastowieczne oświecenie
 …  Amos Funkenstein .. "teologia ateistyczna". Wydaje mi się, że w "intelektualnym zapleczu" idei wieloświata kryje się coś w tym rodzaju.
 …  Kopernik .. mistycyzm niemiecki piętnastego wieku był reakcją
 …  idealizm .. (Fichte, Schelling, Hegel) był dalszym ciągiem tego procesu
 …  Rewolucja Darwina
 …  człowiek .. Wprawdzie jest on, jak dotychczas, ostatnim ogniwem ewolucji
 …  to ostatecznie wszystko wyjaśnia przypadek. W jakim sensie wyjaśnia? .. Albo przyczyny w ogóle nie ma
 …  rzucamy kostką .. 1/6
 …  Wyjaśnienie teologiczne przez odwołanie się do Boga właściwie nie jest wyjaśnieniem, lecz jedynie gwarancją, że wyjaśnienie istnieje, choć jest dla nas zakryte.
 …  Leibnitz .. dlaczego istnieje raczej coś niż nic? .. to coś .. nie byłoby jednym wszechświatem, lecz wszechświatem wszechświatów.
 …  *
 …  jak istnienie wieloświata wkomponowuje się w Boży plan stworzenia?
 …  Bóg Siedmiu Dni stał się Bogiem Wielkiego Wybuchu. .. wieloświatów
 …  Kosmologia jest jedną z naszych dróg do Nieskończoności, którą nazywamy Bogiem.
 …  Pawłowice koło Tarczyna, 25 sierpnia 2020 roku /2021-10-09

Naukowcy i popularyzatorzy /21-10-12