Adam Walanus     Fotografia Wydarzenia

Oś czasu:  Althamer i Żmijewski Abakanowicz wcześniejsze są niżej

Miejsca Mapy AGH Edukacja Różne Rodzina Kontakt Linki ENG

 Powyższe i poprzednie zdjęcia

Osi czasu cd.:    Mosty TG Muzeum Pejzaż zimowy Pętla kolejowa Ptaki Marta Gardolińska Il ballo delle Ingrate Linia 2016 Żmigród 2016 Kopiec LimerykiT Völkermarkt 2014 Katowice Opera Rara Schwabach 2009 Hallstatt 2009 Rynek 20 Dydona i Eneasz Łęg Pejzaż Kolej' Kolej Lód Śnieg' Śnieg Kraków Dolina Wisły Wiślna 12 2016 2020    Kraków Chmury Z Kopca Wandy Pomnik, Odra, Świt, Marzec. Szron Drzewa Hipsometria Mosty Dal Czechowicz Tychy Nowosielski Wisła Oświęcim-Zator Kopiec Piłsudskiego Centrum JP2 Most Piłsudskiego Ptaki Goszyce Most Pejzaż √2 Z Kopca Kościuszki Dal MIST Spisz Niedzica ks. Adam Boniecki Puszcza Niepołomicka Kalwaria Zebrzydowska Kraków Dolina Wisły Protest Stara mapa Szyb Krystyna Kraków Jesień Beata Stankiewicz Leszek Jodliński Świt na Kopcu Krk Teatr Kot Nowy Bytom Wirek Most Roman Ingarden Jan Woleński Żory, Biblioteka Tomasz Jastrun Capella Cracoviensis Kule Krk800mm Hala Gliwice Port Staw Makoszowy Pogrzeb Józefy Hennelowej Pogrzeb Zofii Skwarnickiej Balon Bunkier Capella Cracoviensis Nikiszowiec Krakowska Brzeg Mosty Wrocław cd. patrz: Wydarzenia albo Miejsca.


Cytaty   3 Quarks Daily

Tischner Cierpienie rodzi odwet. "Miłość do zła" to rodzaj odwetu za złość wewnętrznego bólu, który wtrąca w straszliwą bezradność (Spór o istnienie człowieka, s.66, znalezione u: Marek Drwięga Odpowiedzialna wolność ) /21-02-19

Charles Babbage On two occasions I have been asked, ‘Pray, Mr. Babbage, if you put into the machine wrong figures, will the right answers come out?’ .. I am not able rightly to apprehend the kind of confusion of ideas that could provoke such a question.”
/Eloquent JavaScript by Marijn Haverbeke/21-02-16

Alfons Nossol cytuje Różewicza (Lament) na jego pogrzebie
 … 
Nie wierzę w grzechów odpuszczenie
Nie wierzę w ciała zmartwychwstanie
wg. Pracownia literacka prof. Andrzeja Zawady (czytanej w Dwójce przez Adama Ferency) /21-02-16

Unethical A.I. At artificial-intelligence conferences, researchers are increasingly alarmed by what they see.
 …  Speech2Face .. #NeurIPS2019
 …  Alex Hanna, a trans woman and sociologist at Google .. “Computer scientists and machine learning people, please stop this awful transphobic shit.”
 …  we are in “a little bit of a Manhattan Project moment” for A.I. and machine learning
 …  The academic research in the field has been deployed at massive scale on society
 …  conference—which had accepted a little more than fourteen hundred papers that year
 …  lots and lots of folks in computer science have not been trained in research ethics
 …  an algorithm for determining prison sentences
 …  the writing of comments about news articles
 …  Algorithms alter our social systems, not just our technical ones; it’s hard to patch a government that’s become addicted to surveillance, or a public that can no longer trust what it reads, sees, or hears.
 …  the definition of a “human subject” may be flexible
 …  For now, A.I. research is mostly self-regulated—a matter of norms, not rules.
 …  requires that papers discuss “the potential broader impact of their work . . . both positive and negative.”
 …  protested the intrusion of ideology into engineering
 …  A.I. hasn’t yet had its Hiroshima moment
 …  It may be impossible to align the behavior of tens of thousands of researchers with diverse motives, backgrounds, funders, and contexts, operating in a quickly evolving area. /21-02-15

Wszystkie cytaty, od 2014