Andrzej Białas, Sebastian Szybka, Copernicus Festival, De Revolutionibus, 2017 05 28    15 zdjęć Home

Krzysztof Meissner    Szczep.    Paul Bloom    Karen Wynn    Pisarze    Antonio Damasio    Koncert

Sebastian Szybka, Andrzej Białas 1

Sebastian Szybka, Andrzej Białas, Michał Heller 2

Andrzej Białas 3

Andrzej Białas 4

Sebastian Szybka 5

6

Sebastian Szybka, Andrzej Białas, Michał Heller 7

Sebastian Szybka, Andrzej Białas, Michał Heller 8

Sebastian Szybka, Andrzej Białas, Michał Heller 9

Andrzej Białas, Michał Heller 10

11

12

13

14

Andrzej Białas, Bartosz Brożek, Michał Heller 15

Home