Antonio Damasio, Copernicus Festival, 2017 05 24    140 zdjęć Home

Krzysztof Meissner    Szczep.    Andrzej Białas    Paul Bloom    Karen Wynn    Pisarze    Koncert

Piotr Urbańczyk 1

Hanna Damasio 2

3

Antonio Damasio 4

Hanna Damasio 5

Hanna Damasio,Antonio Damasio 6

7

8

Dominika Dudek 9

Diana Sałacka 10

Antonio Damasio 11

12

13

Bartosz Brożek 14

15

Paul Bloom 16

17

Jola Workowska 18

Bartłomiej Kucharzyk 19

20

21

22

23

Antonio Damasio, Bartłomiej Kucharzyk 24

Anna Niżegorodcew 25

Diana Sałacka 26

Diana Sałacka 27

28

Hanna Damasio 29

Antonio Damasio 30

31

Antonio Damasio 32

33

34

35

Antonio Damasio 36

Antonio Damasio 37

Antonio Damasio 38

39

Antonio Damasio 40

Diana Sałacka 41

Antonio Damasio 42

Antonio Damasio 43

44

Antonio Damasio 45

Antonio Damasio 46

Antonio Damasio 47

Antonio Damasio 48

Bartłomiej Kucharzyk 49

Antonio Damasio 50

Bartosz Brożek 51

Hanna Damasio 52

Antonio Damasio, Bartosz Brożek 53

54

Dominika Dudek 55

Bartosz Brożek 56

57

58

59

60

Dominika Dudek, Antonio Damasio 61

62

Hanna Damasio 63

Paul Bloom 64

65

67

68

69

Jola Workowska 70

Jola Workowska 71

72

73

ks. prof. Michał Heller 74

ks. prof. Michał Heller 75

76

Dominika Dudek 77

Mateusz Hohol, Kinga Wołoszyn 78

Mateusz Hohol, Kinga Wołoszyn 79

80

ks. prof. Michał Heller 81

Diana Sałacka 82

83

84

85

Anna Niżegorodcew 86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

Aleksander Kardyś 98

ks. prof. Michał Heller 99

100

101

Artur Sporniak 102

ks. prof. Michał Heller 103

104

Paul Bloom 105

106

107

108

Antonio Damasio 109

Antonio Damasio 110

Antonio Damasio 111

Antonio Damasio 112

113

114

Diana Sałacka 116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

ks. prof. Michał Heller,ks. Zbigniew Liana 131

132

133

134

Paul Bloom 135

136

Antonio Damasio 137

138

139

140

Home