Sławomir Zubrzycki, Ensemble Mandel, Copernicus Festival, MOS Rajska 12, 2017 05 23    178 zdjęć Home
viola organista, lira korbowa, klawicymbał, Marin Marais, Hildegard von Bingen

Krzysztof Meissner    Szczep.    Andrzej Białas    Paul Bloom    Karen Wynn    Pisarze    Antonio Damasio   

1

ks. prof. Michał Heller 2

ks. prof. Michał Heller 3

MOS Rajska 5

6

7

Jacek Ślusarczyk 8

9

ks. prof. Michał Heller 10

11

12

13

14

15

Antonio Damasio 16

Michał Heller, Antonio Damasio, Hanna Damasio 17

Michał Heller, Antonio Damasio, Hanna Damasio 18

Michał Heller, Antonio Damasio, Hanna Damasio 19

Antonio Damasio 20

Antonio Damasio 21

22

23

24

25

Hanna Damasio 26

Antonio Damasio 27

28

29

Diana Sałacka 30

31

32

Bartosz Brożek 33

34

35

36

Antonio Damasio 37

38

39

40

41

Jacek Ślusarczyk 42

Jacek Ślusarczyk 43

Antonio Damasio, Diana Sałacka 44

ks. prof. Michał Heller 45

ks. prof. Michał Heller 46

ks. prof. Michał Heller 47

Antonio Damasio, Diana Sałacka 48

Antonio Damasio, Diana Sałacka 49

50

Bartłomiej Kucharzyk 51

52

53

54

Stanisław Kistryn 55

Stanisław Kistryn 56

57

58

59

Sławomir Zubrzycki 60

61

Sławomir Zubrzycki 62

Sławomir Zubrzycki 63

Sławomir Zubrzycki 64

65

Sławomir Zubrzycki 66

Viola Organista 67

68

69

Sławomir Zubrzycki 70

71

Sławomir Zubrzycki 72

Sławomir Zubrzycki 73

Sławomir Zubrzycki 74

75

76

77

78

79

Ensemble Mandel 80

81

82

83

84

85

Robert Mandel 86

Ensemble Mandel, Sławomir Zubrzycki 88

Judit Andrejszki 89

Judit Andrejszki 90

91

Judit Andrejszki, Robert Mandel 92

Judit Andrejszki, Robert Mandel 93

Ensemble Mandel 94

Stanisław Kistryn, Michał Heller 95

96

97

Judit Andrejszki, Robert Mandel 98

Andrea Molnar 99

Andrea Molnar 100

Zsolt Kaltenecker 101

Andrea Molnar 102

103

Zsolt Szabó 104

Judit Andrejszki 105

106

Andrea Molnar 107

Zsolt Szabó 108

Judit Andrejszki 109

Judit Andrejszki, Robert Mandel 110

Andrea Molnar 111

Andrea Molnar 112

113

114

115

Judit Andrejszki 116

Judit Andrejszki 117

Andrea Molnar 118

Ensemble Mandel, Sławomir Zubrzycki 119

Ensemble Mandel, Sławomir Zubrzycki 120

Robert Mandel 121

Robert Mandel 122

Sławomir Zubrzycki 123

Viola Organista 124

125

Sławomir Zubrzycki 126

127

Ensemble Mandel, Sławomir Zubrzycki 128

129

130

131

132

133

134

Antonio Damasio,Dominika Dudek 135

Antonio Damasio 136

137

138

139

ks. prof. Michał Heller 140

141

Jacek Ślusarczyk 142

Jacek Ślusarczyk 143

144

145

Sławomir Zubrzycki 146

147

148

149

150

151

152

153

Zsolt Szabó 154

155

156

Jacek Ślusarczyk, Sławomir Zubrzycki 157

Jacek Ślusarczyk, Sławomir Zubrzycki 158

Jacek Ślusarczyk, Sławomir Zubrzycki 159

Jacek Ślusarczyk, Sławomir Zubrzycki 160

Jacek Ślusarczyk, Sławomir Zubrzycki 161

Aleksander Kardyś 162

163

164

165

166

167

168

Aleksander Kardyś, Andrea Molnar 169

Aleksander Kardyś, Andrea Molnar 170

171

172

Viola Organista 173

Sławomir Zubrzycki 174

Sławomir Zubrzycki 175

176

177

178

Home