Karen Wynn, Paul Bloom, Copernicus Festival, 2017 05 25    122 zdjęć Home

Krzysztof Meissner    Szczep.    Andrzej Białas    Paul Bloom    Pisarze    Antonio Damasio    Koncert

1

Bartosz Brożek 2

3

4

5

6

7

8

Antonio Damasio 9

Karen Wynn 10

11

12

Karen Wynn, Bartosz Brożek 13

Karen Wynn, Bartosz Brożek 14

15

16

17

Karen Wynn 18

Karen Wynn 19

20

21

22

23

24

25

Antonio Damasio, Paul Bloom 26

27

Paul Bloom, Karen Wynn 28

Paul Bloom 29

Karen Wynn, Paul Bloom 30

Karen Wynn, Paul Bloom 31

Karen Wynn, Paul Bloom 32

33

34

Bartłomiej Kucharzyk 35

Bartłomiej Kucharzyk 36

Karen Wynn 37

38

39

Karen Wynn 40

Karen Wynn 41

Karen Wynn 42

43

Karen Wynn 44

45

46

47

Bartłomiej Kucharzyk 48

49

50

51

Jacek Ślusarczyk 52

53

Karen Wynn, Paul Bloom 54

Karen Wynn, Paul Bloom 55

Karen Wynn, Paul Bloom 56

57

58

59

Paul Bloom, Karen Wynn 60

Paul Bloom, Karen Wynn 61

62

Karen Wynn 63

Karen Wynn 64

65

66

67

68

Karen Wynn 69

Karen Wynn, Antonio Damasio 70

Karen Wynn, Antonio Damasio 71

Antonio Damasio, Hanna Damasio 72

73

74

75

76

77

Artur Sporniak 78

79

80

81

82

83

84

85

86

Bartosz Brożek, Karen Wynn, Paul Bloom 87

88

Paul Bloom 89

90

91

92

93

94

95

Karen Wynn 96

Paul Bloom 97

Karen Wynn 98

99

100

Bartosz Brożek, Karen Wynn, Paul Bloom 101

Paul Bloom 102

Paul Bloom 103

Paul Bloom 104

Paul Bloom 105

Paul Bloom 106

Paul Bloom 107

108

109

Paul Bloom 110

111

Karen Wynn 112

113

Bartosz Brożek, Karen Wynn, Paul Bloom 114

115

116

117

Paul Bloom 118

Paul Bloom 119

120

121

122

Home