Wojciech Bonowicz, Atka Brożek, Wit Szostak, Magdalena Miœka-Jackowska, Copernicus Festival, De Revolutionibus, 2017 05 25    40 zdjęć Home
Pišty wymiar. Emocje w literaturze

Krzysztof Meissner    Szczep.    Andrzej Białas    Paul Bloom    Karen Wynn    Antonio Damasio    Koncert

1

2

Atka Brożek 3

Wit Szostak 4

Wit Szostak 6

Wit Szostak 7

Atka Brożek 8

9

Atka Brożek 10

Atka Brożek 12

Wojciech Bonowicz 5

Atka Brożek 13

Wojciech Bonowicz 14

Wit Szostak 15

Atka Brożek 16

17

Magdalena Miœka-Jackowska 18

Wojciech Bonowicz 19

Wojciech Bonowicz 20

21

22

23

Wojciech Bonowicz 24

25

26

27

Magdalena Miœka-Jackowska 28

29

30

31

32

Zofia Zarębianka 33

34

35

36

Zofia Zarębianka 37

38

39

40

Home