o. Jan Andrzej Kłoczowski OP, Instytut Myśli Józefa Tischnera, 2018 10 22    18 zdjęć Home
Poniedziałki z Tischnerem: Simon Weil: spór z Kościołem i o Kościół

1

2

3

4

5

6

7

8

o. Jan Andrzej Kłoczowski OP 9

o. Jan Andrzej Kłoczowski OP 10

o. Jan Andrzej Kłoczowski OP 11

o. Jan Andrzej Kłoczowski OP 12

13

o. Jan Andrzej Kłoczowski OP 14

o. Jan Andrzej Kłoczowski OP 15

o. Jan Andrzej Kłoczowski OP 16

o. Jan Andrzej Kłoczowski OP 17

o. Jan Andrzej Kłoczowski OP 18

Home