Muzycy
Kraków, Bazylika oo. Jezuitów, 21 marca 2009, Pasja wg Św. Jana - CARL PHILIPP EMANUEL BACH, Chór Kantorei Sankt Barbara, orkiestra L'Estate Armonico, Wiesław Delimat – dyrygent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julio Fernández

 

 

Mikołaj Kapała

 

 

 

 

 

 

z prawej, Dorothea Craxton

 

 

 

 

Agnieszka Monasterska

 

 

 

 

 

 

Strona główna   Zdjęcia