Wojciech Bonowicz, De Revolutionibus Books&Cafe, 2022 07 22
Historie na każdą godzinę

3

Dorota Nalepka, Wojciech Bonowicz 4

Dorota Nalepka, Wojciech Bonowicz 5

Wojciech Bonowicz, Adam Walanus 1

Wojciech Bonowicz, Adam Walanus 2

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Wojciech Bonowicz 15

16

Wojciech Bonowicz 17

18

Marcin Pera 19