Adam Michnik w PAU, w Krakowie, 22 maja 2007


Profesor Jan Woleński (przed spotkaniem)