Targi Książki, Adam Michnik, Kraków, 2016 10 29 Home
Wacław Radziwinowicz, Michał Heller, Katarzyna Kubisiowska, Grażyna Plebanek, Ryszard Krynicki, Krystyna Krynicka, Andrzej Nowakowski, Andrzej Brzeziecki, Włodzimierz Lubański, Marcin Świetlicki, Anna Azari, Zeruya Shalev, Katarzyna Grzesiak, Leszek Długosz

"Mój" Heller na kolejnych Targach Książki
1

Wacław Radziwinowicz 2

3

4

Adam Michnik 5

Adam Michnik 6

Andrzej Brzeziecki 7

8

Adam Michnik 9

10

Adam Michnik 11

12

Andrzej Brzeziecki, Dorota Nalepka 13

14

15

Michał Heller 16

Michał Heller 17

Michał Heller 18

Michał Heller 19

20

21

22

Włodzimierz Lubański 23

Włodzimierz Lubański 24

25

26

Włodzimierz Lubański 27

Marcin Świetlicki 28

Krystyna Krynicka, Marcin Świetlicki 29

Krystyna Krynicka, Marcin Świetlicki 30

Krystyna Krynicka, Marcin Świetlicki 31

Anna Azari 32

Zeruya Shalev 33

Zeruya Shalev 34

Anna Azari 35

Anna Azari 36

37

Katarzyna Grzesiak 38

Leszek Długosz 39

Katarzyna Kubisiowska 40

Katarzyna Kubisiowska 41

Katarzyna Kubisiowska 42

Katarzyna Kubisiowska 43

Katarzyna Kubisiowska 44

Grażyna Plebanek 45

Grażyna Plebanek 46

Grażyna Plebanek 47

Grażyna Plebanek 48

49

50

Adam Michnik 51

Krystyna Krynicka, Ryszard Krynicki 52

Adam Michnik 53

Ryszard Krynicki 54

Ryszard Krynicki 55

56

57

58

Andrzej Nowakowski, Adam Michnik 59

Adam Michnik 60

61

Adam Michnik 62

63

Adam Michnik 64

65

Andrzej Nowakowski, Adam Michnik 66

Adam Michnik 67

Adam Michnik 68

Adam Michnik 69

Adam Michnik 70

71

Adam Michnik 72

73

Adam Michnik 74

Adam Michnik 75

Strona główna Main page Home Zdjęcia Photo Wydarzenia Events