capella cracoviensis, cricoteka, 2016 04 24 Home
Bach extreme

capella cracoviensis, cricoteka 1

Jacek Dumanowski, Teresa Wydrzyńska 2

Agnieszka Oszańca 3

Alessandro Moccia 4

Agnieszka Oszańca 5

Grzegorz Frankowski 6


Alessandro Moccia 7

Alessandro Moccia 8

Agnieszka Oszańca 9

Alessandro Moccia 11

Tomasz Wesołowski 12

Alessandro Moccia 13

Maciej Czepielowski, Jadwiga Czepielowska 14

Beata Nawrocka 15

Grzegorz Frankowski 16

Jacek Dumanowski 17

Marian Magiera 18

19

20

21

Zofia Wojniakiewicz 22

Jacek Dumanowski 23

Grzegorz Frankowski 24

Agnieszka Oszańca 25

Lidewei De Sterck 26


Grzegorz Frankowski 27

Tomasz Sobaniec 28

Agnieszka Oszańca 29

Alessandro Moccia 30

Lidewei De Sterck 31

Tomasz Sobaniec 32

33

Paweł Durowski 34

Beata Nawrocka 35

Elżbieta Górka 36

37

Agnieszka Oszańca 38

39

Konrad Górka 40

Lidewei De Sterck, Daniel Lanthier 41

Jan Tomasz Adamus 42

Jan Tomasz Adamus 43

44

Marzena Lubaszka 45

Marzena Lubaszka 46

47

Georgas Barthel 48

Konrad Górka 49

Alessandro Moccia 50

Alessandro Moccia, capella cracoviensis 51

Georgas Barthel, Alessandro Moccia 52


Georgas Barthel 53

Teresa Wydrzyńska 54

Beata Nawrocka 55

Georgas Barthel 56


Georgas Barthel 57


Tomasz Sobaniec 58

Lidewei De Sterck, Daniel Lanthier, Julia Frankhauser 59

60

61


62

Alessandro Moccia, capella cracoviensis 63

Alessandro Moccia, capella cracoviensis 64

Jacek Dumanowski 65

Beata Nawrocka, Tomasz Góra 66

Julia Frankhauser 67

Maciej Czepielowski 68

Jadwiga Czepielowska 69

Alessandro Moccia, capella cracoviensis 70

Alessandro Moccia, capella cracoviensis 71

72

Alessandro Moccia, capella cracoviensis 73

Zofia Wojniakiewicz 74

Jacek Dumanowski 75

Alessandro Moccia 76

77

Alessandro Moccia, capella cracoviensis 78

Agnieszka Oszańca 79

Tomasz Sobaniec 80

81

capella cracoviensis 82

83

84

85

86

Strona główna Main page Home Zdjęcia Photo Wydarzenia Events