Dni Tranströmerowskie, Cricoteka, 2019 04 13    100 + 20 zdjęć Katowice Home

1

Leonard Neuger, Olga Brzezińska, Jerzy Kronhold, Julia Fiedorczuk, Marzanna Kielar, Jarosław Mikołajewski
2

Olga Brzezińska 3

Olga Brzezińska 4

Leonard Neuger 5

Olga Brzezińska 6

Leonard Neuger 7

Jerzy Kronhold 8

Julia Fiedorczuk 9

Jarosław Mikołajewski 10

Jerzy Kronhold 11

Leonard Neuger 12

Marzanna Kielar 13

Jerzy Kronhold 14

Marzanna Kielar 15

Marzanna Kielar 16

Julia Fiedorczuk 17

Jerzy Kronhold, Julia Fiedorczuk 18

Marzanna Kielar 19

Olga Brzezińska 20

Julia Fiedorczuk 21

Olga Brzezińska 22

Jerzy Kronhold 23

Jarosław Mikołajewski 24

25

Krystyna Dąbrowska 26

Krystyna Krynicka, Ryszard Krynicki 27

Adam Zagajewski 28

29

30

Jerzy Kronhold 31

Jadwiga Malina 32

Marek Porąbka, Jadwiga Malina, Krystyna Dąbrowska 33

Marek Porąbka, Jadwiga Malina, Krystyna Dąbrowska 34

Marek Porąbka, Jadwiga Malina, Krystyna Dąbrowska 35

36

37

38

39

40

41

42

43

Olga Brzezińska 44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

Olga Brzezińska 55

Adam Zagajewski 56

Ryszard Krynicki 57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

Krystyna Krynicka 72

Krystyna Dąbrowska 73

74

Ryszard Krynicki 75

Ryszard Krynicki 76

Ryszard Krynicki 77

Ryszard Krynicki 78

79

80

81

82

83

Erik Karpeles, Adam Zagajewski 84

85

Milczenie syren, Magdalena Cielecka, Michał Pepol

Magdalena Cielecka 86

Michał Pepol 87

Michał Pepol 88

Michał Pepol 89

Magdalena Cielecka 90

Michał Pepol, Magdalena Cielecka 91

Magdalena Cielecka 92

Michał Pepol

94

Magdalena Cielecka 95

Magdalena Cielecka 96

Michał Pepol 97

Magdalena Cielecka 99

Magdalena Cielecka 100

Magdalena Cielecka 102


Katowice, 14 kwietnia
Inga Iwasiów, Magdalena Kicińska, Lidia Kośka, Anna Marchewka

1

2

3

Olga Brzezińska 4

5

Inga Iwasiów 6

7

8

Inga Iwasiów 9

Magdalena Kicińska 10

Magdalena Kicińska 11

Magdalena Kicińska 12

Anna Marchewka 13

Olga Brzezińska 14

Anna Marchewka 15

Anna Marchewka 16

Anna Marchewka, Lidia Kośka 17

18

Lidia Kośka 19

Lidia Kośka 20

Anna Marchewka 21

Home