Wielogłos o Zagładzie, MOCAK, 2019 01 27    ok. 40 zdjęć Home
Janusz Makuch, Anda Rottenberg, Jan Woleński, Maria Anna Potocka

1

2

3

4

Maria Anna Potocka 5

Anda Rottenberg 6

Jan Woleński 7

Anda Rottenberg 8

Anda Rottenberg 9

Jan Woleński 10

Janusz Makuch 11

Janusz Makuch 12

13

Anda Rottenberg 15

Anda Rottenberg 16

Anda Rottenberg 17

Anda Rottenberg, Jan Woleński 18

Maria Anna Potocka 19

Anda Rottenberg 20

22

Anda Rottenberg, Jan Woleński 23

Janusz Makuch 24

Janusz Makuch 25

Jan Woleński 26

Maria Anna Potocka 27

Jan Woleński 28

Anda Rottenberg, Jan Woleński 29

Janusz Makuch 30

Janusz Makuch 31

Jan Woleński 32

33

Anda Rottenberg, Jan Woleński 34

Janusz Makuch 35

Jan Woleński, Maria Anna Potocka 36

Janusz Makuch 37

Jan Woleński 38

Anda Rottenberg, Jan Woleński 39

Janusz Makuch 40

Jan Woleński, Maria Anna Potocka 41

Jan Woleński, Maria Anna Potocka 42

43

Home