Próba Teatru M.I.S.T. Romantycy z Solvayu 1940, Solvay, 2015 12 14 Home
Stanisław Michno, Teatr MIST

Aktor według Tadeusza Kantora, Cricoteka, 2015 12 07
Próba, 2015 11 09
Próba, 2015 10 05

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

Strona główna Main page Home Zdjęcia Photo Wydarzenia Events