prof. Jerzy Stelmach PAU, 2016 03 14 Home
Komisji Filozofii Nauk, Resentyment jako Ÿródło przekonań normatywnych

Sebastian Szybka 1

2

Michał Heller 3

Jerzy Stelmach 4

Jerzy Stelmach 5

Jerzy Stelmach 6

Jerzy Stelmach 7

Michał Heller 8

9

Jerzy Stelmach 10

11

ks. Zbigniew Liana 12

13

14

Magdalena Senderecka 15

Magdalena Senderecka 16

17

18

Marta Soniewicka 19

Jerzy Stelmach 20

21

Paweł Polak 22

Marta Soniewicka 23

Jerzy Stelmach 24

ks. Wojciech Grygiel 25

Strona główna Main page Home Zdjęcia Photo Wydarzenia Events