Zabójcy i mordercy, Janusz Heitzman, Andrzej Depko, Jan Widacki, Dominika Dudek, PAU, 2018 11 07    ok. 60 zdjęć Home
Rozmowy o człowieku

1

2

3

4

Jan Widacki 5

Jan Widacki, Janusz Heitzman 6

Jan Widacki 7

Jan Widacki, Janusz Heitzman 8

Dominika Dudek 9

Andrzej Depko, Jan Widacki 10

Jan Widacki, Janusz Heitzman 11

12

Andrzej Depko, Jan Widacki 13

Ewa Lipska 14

Jan Widacki, Janusz Heitzman 15

Jan Widacki, Janusz Heitzman 16

Dominika Dudek 17

18

Andrzej Depko, Jan Widacki 19

Jan Widacki, Janusz Heitzman 20

Jan Widacki, Janusz Heitzman 21

Dominika Dudek, Andrzej Depko 23

Dominika Dudek 24

Dominika Dudek 25

Dominika Dudek 26

27

28

29

30

Jan Widacki, Janusz Heitzman 31

Jan Widacki, Janusz Heitzman 32

Dominika Dudek 33

Jan Widacki 34

35

Ewa Lipska 36

37

38

39

Ewa Lipska, Dominika Dudek 40

41

Jan Widacki 42

43

44

45

Dominika Dudek, Ewa Lipska 46

47

Ewa Lipska, Jan Widacki 48

49

50

Ewa Lipska 51

Ewa Lipska 52

Andrzej Depko, Ewa Lipska 53

54

Dominika Dudek 55

Ewa Lipska 56

Ewa Lipska 57

Dorota Nalepka 58

Home