Muzeum Śląskie, Jacek Kurek, 2017 09 19    ok. 70 zdjęć Home
Sentymentalny obraz Śląska w malarstwie Pawła Wróbla

Zaczęło się od Ziarna ...

Zaczęło się od Ziarna, Muzeum Ślaskie 1

2

Zaczęło się od Ziarna, Muzeum Ślaskie 3

Zaczęło się od Ziarna, Muzeum Ślaskie 4

Zaczęło się od Ziarna, Muzeum Ślaskie 5

Zaczęło się od Ziarna, Muzeum Ślaskie 6

Zaczęło się od Ziarna, Muzeum Ślaskie 7

Zaczęło się od Ziarna, Muzeum Ślaskie 8

9

10


11

12

Anna Segiet 13

14

15

Sonia Wilk 16

17

18

Jacek Kurek, Beata Cieślak 19

21

22

Rudolf Helmut Riedel 23

Rudolf Helmut Riedel 24

Beata Cieślak 25

Beata Cieślak 26

Jacek Kurek, Teodor Segiet 27

28

29

30

Beata Cieślak 31

Rudolf Helmut Riedel 32

33

34

Rudolf Helmut Riedel 35

Anna Segiet 36

Jan Nowak 37

Jan Nowak 38

Jan Nowak 39

Sonia Wilk 40

41

Jan Nowak, Rudolf Helmut Riedel 42

Jan Nowak, Rudolf Helmut Riedel 43

44

Jacek Kurek 45

Sonia Wilk 46

47

48

49

50

51

Jacek Kurek 52

Rudolf Helmut Riedel 53

Rudolf Helmut Riedel 54

Rudolf Helmut Riedel 55

56

Jan Nowak 57

58

59

60

Beata Cieślak 61

62

Rudolf Helmut Riedel 63

Beata Cieślak 64

Rudolf Helmut Riedel 65

Rudolf Helmut Riedel 66

67

Beata Cieślak 68

Anna Segiet 69

Jan Nowak, Rudolf Helmut Riedel 70

71

72

Sonia Wilk 73

Sonia Wilk 74

75

Home