Jan Andrzej Kłoczowski OP 80, Filharmonia, 2017 11 18    niemal 200 zdjęć Home

Wojciech Zalewski, UJ, fenomenolog 1

4

Paweł Taranczewski 5

Paweł Taranczewski 6

Karol Tarnowski 7

Paweł Taranczewski 8

ks. Zbigniew Liana 9

10

11

12

Stanisław Michno 13

14

Paweł Taranczewski, ks. dr hab. Jarosław Jagiełło, dr hab. Bogdan Tosza 15

16

17

Adam Zagajewski 18

ks. dr hab. Jarosław Jagiełło 19

ks. dr hab. Jarosław Jagiełło 20

Jan Andrzej Kłoczowski OP 21

22

23

24

dr Joanna Barcik 25

Agnieszka Foryś 26

27

ks. dr hab. Jarosław Jagiełło 28

Agnieszka Foryś 29

30

31

Jan Andrzej Kłoczowski OP 32

dr hab. Bogdan Tosza 33

Agnieszka Foryś 34

35

ks. dr hab. Jarosław Jagiełło 36

Władysław Stróżewski 37

O. Leon Knabit OSB 38

Grzegorz Chrzanowski OP 39

40

Grzegorz Chrzanowski OP 41

42

Krystyna Czerni 43

44

45

Krystyna Czerni 46

Krystyna Czerni 47

Krystyna Czerni 48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

Agnieszka Foryś 70

Jan Andrzej Kłoczowski OP 71

Jan Andrzej Kłoczowski OP 72

73

74

Capella Cracoviensis 75

Capella Cracoviensis 76

77

78

79

80

Jan Tomasz Adamus 81

Jan Tomasz Adamus 82

83

84

Jan Tomasz Adamus 85

86

Jan Tomasz Adamus 87

88

Capella Cracoviensis 89

Capella Cracoviensis 90

Capella Cracoviensis 91

92

93

94

Aleksander Bobko 95

Aleksander Bobko 96

Agnieszka Foryś 97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak 108

109

110

111

Jan Andrzej Kłoczowski OP 112

O. Leon Knabit OSB 113

O. Leon Knabit OSB 114

dr Joanna Barcik 115

116

117

118

Jan Andrzej Kłoczowski OP 119

120

Agnieszka Foryś 121

Jan Andrzej Kłoczowski OP 122

Jan Andrzej Kłoczowski OP 123

Jan Andrzej Kłoczowski OP 124

Jan Andrzej Kłoczowski OP 125

126

127

Agnieszka Foryś 128

129

Jan Andrzej Kłoczowski OP, Agnieszka Foryś 130

Karol Tarnowski 131

132

133

134

135

136

137

Karol Tarnowski 138

139

140

141

O. Leon Knabit OSB 142

143

144

145

146

147

Władysław Stróżewski 148

Władysław Stróżewski 149

Władysław Stróżewski 150

Władysław Stróżewski 151

Maja Wodecka 152

153

154

155

156

Adam Zagajewski 157

Adam Zagajewski 158

159

Paweł Taranczewski 160

Joanna Mysona Byrska 161

Joanna Mysona Byrska 162

163

Anna Sieprawska 164

Anna Sieprawska 165

Karol Tarnowski 166

Jakub Kosiniak 167

Joanna Mysona Byrska 168

Władysław Stróżewski 169

170

171

172

Maja Wodecka 173

Adam Zagajewski 174

175

176

Joanna Mysona Byrska 177

178

179

Zofia Zarębianka 180

Zofia Zarębianka 181

182

Home