Etyka komunikacji, PAU, Mała Aula, 2018 04 14    ok. 30 zdjęć Home
Zespół Etyki Słowa Rady Języka Polskiego PAN, prof. Jadwiga Puzynina, prof. Jerzy Bralczyk
prof. Andrzej Białas PAU

prof. Jadwiga Puzynina 1

prof. Andrzej Białas 2

3

prof. Jadwiga Puzynina 4

prof. Jadwiga Puzynina 5

prof. Andrzej Białas 6

prof. Jerzy Bralczyk 7

prof. Andrzej Białas 8

prof. Jerzy Bralczyk 9

prof. Jadwiga Puzynina 10

prof. Andrzej Białas 11

prof. Jadwiga Puzynina 12

prof. Jerzy Bralczyk 13

prof. Jadwiga Puzynina 16

prof. Jerzy Bralczyk 17

prof. Jadwiga Puzynina 18

19

20

prof. Andrzej Białas 21

22

prof. Andrzej Białas 23

prof. Jadwiga Puzynina 24

25

Alosza Awdiejew 26

prof. Jerzy Bralczyk 27

Jerzy Federowicz 29

Jerzy Federowicz 30

prof. Jerzy Bralczyk 31

prof. Jerzy Bralczyk 32

prof. Jerzy Bralczyk 34

Home