Marek Lasota, Stanisław Kracik, Herbewo, 2019 06 02    ok. 60 zdjęć Home
Krakowski Klub Tygodnika Powszechnego: Sytuacja Kościoła, jak przezwyciężyć obecny kryzys?

1

2

3

4

Dorota Nalepka 5

6

7

8

9

Maria Tarnowska 10

11

Stanisław Kracik 12

Marek Lasota 13

14

15

16

17

Anna Urbańczyk 18

19

20

21

22

Stanisław Kracik 23

Marek Lasota 24

Marek Lasota 25

Marek Lasota 26

27

Stanisław Matusik 28

Stanisław Kracik 29

30

Maria Tarnowska 31

Bożena Urbańczyk 32

Marek Lasota, Stanisław Kracik 33

34

35

36

37

38

39

40

Stanisław Kracik 41

42

43

44

45

46

Maria Tarnowska 47

Maria Tarnowska 48

49

50

Jadwiga Kracik 51

52

53

54

55

56

57

58

59

Home