W lewo i prawo myszą lub palcem. Nowy most kolejowy z Kopca Krakusa.
← ← ← → → →     ← ← ← → → →     ← ← ← → → →