CZESŁAW MIŁOSZ I WIEK XXI, Bulwar - Schody, Manggha, 2019 10 03    ok. 100 zdjęć Home
Międzynarodowe sympozjum w piętnastą rocznicę śmierci poety, Kraków 3-4 października 2019
Ośrodek Badań nad Twórczością Czesława Miłosza

Bulwar Piątek Metaforma Libraria

1

2

3

Wojciech Ligęza, Aleksander Fiut 4

5

6

Stanisław Kistryn 7

8

9

10

11

12

13

14

Joanna Gromek-Illg 15

16

17

18

19

20

Stanisław Kistryn 21

Dariusz Nowak 22

23

24

25

26

Aleksander Kardyś 27

Jacek Majchrowski 28

Jacek Majchrowski 29

30

31

32

Grzegorz Jankowicz 33

34

35

36

37

38

39

40

41

Barbara Rusinek 42

43

44

46

Jerzy Illg 47

48

Jerzy Illg 49

50

Jerzy Illg 51

52

Michał Rusinek 53

Bogna Dziechciaruk-Maj 54

Łukasz Tischner 55

Łukasz Tischner 56

Łukasz Tischner 57

58

59

60

61

Stanisław Kistryn 62

Joanna Zach 63

64

65

Henryk Paprocki 66

Andrzej Franaszek 67

Stanisław Kistryn 68

Andrzej Franaszek 69

70

Krystyna Zachwatowicz 71

Krystyna Zachwatowicz 72

Bogna Dziechciaruk-Maj 73

74

75

Clare Cavanagh 76

Jerzy Illg 77

Xavier Farré 78

79

80

Aleksander Kardyś 81

82

Ireneusz Kania 83

84

85

Bogna Dziechciaruk-Maj 86

Aleksander Kardyś 87

Państwo Zagajewscy 88

Państwo Zagajewscy 89

Państwo Zagajewscy 90

Tomas Venclova 91

Tomas Venclova 92

Adame Zagajewski 93

Tomas Venclova 94

95

96

Grzegorz Jankowicz 97

Grzegorz Jankowicz, Xavier Farré 98

99

Robert Piaskowski 100

Xavier Farré 101

Ireneusz Kania 102

Ireneusz Kania 103

Aleksander Fiut 104

Aleksander Fiut 105

Metaforma

Powrót na górę Strony
Wydarzenia
Home, adamwalanus.pl

Home