CZESŁAW MIŁOSZ I WIEK XXI, Collegium Maius, Libraria, 2019 10 03    250 zdjęć (za dużo) Home
Międzynarodowe sympozjum w piętnastą rocznicę śmierci poety, Kraków 3-4 października 2019
Ośrodek Badań nad Twórczością Czesława Miłosza

Libraria Piątek Metaforma Bulwar-Schody

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Joanna Zach 16

Tomas Venclova 17

Jerzy Illg 18

Joanna Zach 19

20

21

22

23

Tomas Venclova 24

25

26

27

28

29

30

31

Robert Piaskowski 32

33

34

35

36

Aleksander Fiut 37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

Renata Przybylska 54

Andrzej Franaszek 55

Robert Piaskowski 56

Marian Stala 57

58

59

60

Agnieszka Foryś, Robert Piaskowski 61

Stanisław Kistryn 62

63

64

Mindaugas Kvietkauskas 65

Mindaugas Kvietkauskas 66

Mindaugas Kvietkauskas 67

Mindaugas Kvietkauskas 68

Mindaugas Kvietkauskas 69

Mindaugas Kvietkauskas 70

71

Aleksander Fiut 72

Mindaugas Kvietkauskas 73

Aleksander Fiut 74

75

76

Stanisław Kistryn 77

78

Aleksander Fiut 79

80

81

82

Ryszard Nycz 83

84

85

86

Aleksander Fiut 87

Joanna Zach 88

Joanna Zach 89

90

91

92

93

94

Łukasz Tischner 95

96

97

Marta Wyka 98

Marta Wyka 99

Wojciech Ligęza 100

Wojciech Ligęza 101

Wojciech Ligęza 102

103

Jerzy Illg 104

105

106

107

Marta Wyka 108

109

Ryszard Nycz 110

111

Wojciech Ligęza 112

Ryszard Nycz 113

Ryszard Nycz 114

115

Ryszard Nycz 116

Ryszard Nycz 117

Ryszard Nycz 118

Marian Stala 119

Teresa Walas 120

Ryszard Nycz 121

122

123

Ryszard Nycz 124

125

Ryszard Nycz, Aleksander Fiut 126

127

Joanna Zach, Agnieszka Foryś 128

Magda Heydel 129

Magda Heydel 130

Aleksander Fiut, Marian Stala 131

132

133

134

Teresa Walas, Marta Wyka 135

Teresa Walas, Marta Wyka 136

Teresa Walas, Marta Wyka 137

138

Magda Heydel, Teresa Walas, Marta Wyka 139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

Marta Wyka 152

Marta Wyka 153

Marta Wyka 154

155

Ryszard Nycz 156

Henryk Paprocki 157

Henryk Paprocki, Krzysztof Czyżewski 158

Xavier Farré, Łukasz Tischner 159

Joanna Zach 160

161

Agnieszka Foryś 162

163

164

165

Mindaugas Kvietkauskas, Aleksander Fiut 166

Mindaugas Kvietkauskas 167

Andrzej Franaszek, Jerzy Illg 168

Clare Cavanagh 169

Clare Cavanagh 170

171

172

Clare Cavanagh 173

Clare Cavanagh 174

Wojciech Ligęza 175

Clare Cavanagh 176

Clare Cavanagh 177

Clare Cavanagh 178

Clare Cavanagh 179

180

Wojciech Ligęza 181

Jerzy Illg 182

183

184

Marian Stala 185

Marian Stala 186

187

188

189

Andrzej Franaszek 190

Marian Stala 191

Marian Stala 192

Marian Stala 193

194

195

Lillian Vallee 196

Clare Cavanagh 197

Andrzej Franaszek 198

Jerzy Illg 199

Marian Stala 200

Wojciech Ligęza 201

Marian Stala 202

Andrzej Franaszek 203

Andrzej Franaszek 204

Clare Cavanagh, Marian Stala 205

206

207

208

Robert Faggen, Joanna Zach 209

210

Aleksander Fiut 211

Aleksander Fiut 212

Robert Faggen, Joanna Zach 213

Marian Stala 214

Robert Faggen 215

216

Krzysztof Czyżewski 218

Tomas Venclova 219

220

221

Agnieszka Foryś 222

223

Andrzej Franaszek, Jerzy Illg 224

Andrzej Franaszek, Jerzy Illg 225

226

Krzysztof Czyżewski 227

Agnieszka Foryś 228

229

230

231

Clare Cavanagh 232

Krzysztof Czyżewski 233

Clare Cavanagh, Krzysztof Czyżewski, Wojciech Ligęza 234

235

Clare Cavanagh 236

Andrzej Franaszek, Jerzy Illg 237

Andrzej Franaszek, Jerzy Illg 238

239

Ryszard Nycz, Aleksander Fiut 240

Joanna Zach 241

242

Joanna Zach 243

Joanna Zach 244

Tomas Venclova 245

246

Tomas Venclova 247

Aleksander Fiut 248

249

Krzysztof Czyżewski 250

Aleksander Fiut, Joanna Zach 251

Aleksander Fiut, Tomas Venclova, Joanna Zach 252

Bulwar
Powrót na górę Strony
Wydarzenia
Home, adamwalanus.pl