prof. Jan Woleński, ks. Dariusz Oko, Janusz Poniewierski, 2019 06 11    ok. 160 zdjęć Home
Instytut Mysli Józefa Tischnera Homoseksualizm i natura człowieka

2

3

Janusz Poniewierski 4

5

6

7

8

Maria Karolczak 9

10

11

12

13

14

Jola Workowska 15

16

17

18

Jola Workowska 19

20

21

Maria Woleńska 22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Jan Woleński 35

Adam Hernas 36

37

38

Jan Woleński 39

Dariusz Oko 40

41

Maria Karolczak 42

43

44

45

Jola Workowska 46

Maria Karolczak 47

Janusz Poniewierski 48

Janusz Poniewierski 49

50

Jan Woleński 51

Janusz Poniewierski 52

Dariusz Oko 53

Jan Woleński 54

Janusz Poniewierski 55

56

Dariusz Oko 57

Jan Woleński 58

59

Jan Woleński 60

61

62

Dariusz Oko 63

Dariusz Oko 64

65

Jan Woleński 66

67

Dariusz Oko 68

Dariusz Oko 69

Jan Woleński 70

Janusz Poniewierski 71

Jan Woleński 72

Jan Woleński 73

74

75

Dariusz Oko 76

Dariusz Oko 77

Jan Woleński 78

Jan Woleński 79

80

Maria Karolczak 81

Maria Karolczak 82

83

84

Dariusz Oko 85

86

87

88

Jan Woleński 89

90

91

Jan Woleński 92

93

Dariusz Oko 94

95

96

Dariusz Oko 97

Jan Woleński 98

99

Maria Karolczak 100

101

Jan Woleński 102

103

104

105

106

Jan Woleński 107

Janusz Poniewierski 108

Dariusz Oko 109

110

111

112

113

Maria Woleńska 114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

Janusz Poniewierski 124

125

126

127

128

129

130

132

133

134

135

Jola Workowska 136

137

138

139

140

141

Maria Woleńska 142

143

144

145

146

Jola Workowska 147

148

149

150

151

Jola Workowska 152

Jola Workowska 153

154

Jan Woleński 155

156

Jan Woleński 157

158

Janusz Poniewierski 159

160

161

162

Home