Ireneusz Kania, Herbewo, 2019 03 03    ok. 30 zdjęć Home
Krakowski Klub Tygodnika Powszechnego: Kilka uwag o stanie języka w sferze publicznej

1

2

3

Ireneusz Kania 4

5

6

7

8

10

11

12

13

Ireneusz Kania, Karol Tarnowski 14

15

Ireneusz Kania, Karol Tarnowski 16

17

Ireneusz Kania 18

Ireneusz Kania 19

Ireneusz Kania 20

21

22

23

Ireneusz Kania 24

Ireneusz Kania 25

26

Ireneusz Kania 27

28

29

30

31

32

Ireneusz Kania, Karol Tarnowski 33

Ireneusz Kania, Karol Tarnowski 34

Home