Filozofia a chrześcijaństwo (specjalność na Wydziale Filozoficznym UPJPII), De Revolutionibus. Books&Cafe, 2016 05 09 Home
Czego Wittgenstein może nas nauczyć o chrześcijaństwie? Jakub Gomułka, Grzegorz Chrzanowski OP, Paweł Rojek
Karol Tarnowski, Jan Andrzej Kłoczowski OP

De Revolutionibus. Books&Cafe 1

De Revolutionibus. Books&Cafe 2

Paweł Rojek 3

Paweł Rojek 4

Grzegorz Chrzanowski OP 5

Jakub Gomułka 6

Karol Tarnowski 7

Jakub Gomułka 8

9

10

Grzegorz Chrzanowski OP 11

Karol Tarnowski 12

Grzegorz Chrzanowski OP 13

Karol Tarnowski 14

Jakub Gomułka 15

16

17

18

19

Paweł Rojek 20

21

Karol Tarnowski 22

De Revolutionibus. Books&Cafe 23

Jan Andrzej Kłoczowski OP 24

Jan Andrzej Kłoczowski OP, Karol Tarnowski 25

Karol Tarnowski, Grzegorz Chrzanowski OP 26

Jakub Gomułka, Jan Andrzej Kłoczowski OP, Karol Tarnowski, Grzegorz Chrzanowski OP 27

Jan Andrzej Kłoczowski OP, Karol Tarnowski 28

Jan Andrzej Kłoczowski OP 29

Joanna Barcik 30

Jakub Gomułka, Jan Andrzej Kłoczowski OP, Karol Tarnowski, Grzegorz Chrzanowski OP, Paweł Rojek 31

Strona główna Main page Home Zdjęcia Photo Wydarzenia Events