Cricoteka 2023 12 07    Home 
Widma. Korekta (1-10) / (11-38) Wystawianie Kantora. Wyzwania kuratorskie Katarzyna Fazan, Michał Kobiałka, Jarosław Suchan, Małgorzata Paluch-Cybulska, Bogdan Renczyński, Natalia Zarzecka, Kamil Kuitkowski, Magdalena Ujma-Gawlik

1 3 10 sekund. Na klawiaturze A, albo ten , włącza/wyłącza przesuwanie zdjęć. Dotknięcie ekranu zatrzymuje.

.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Bogdan Renczyński, Michał Kobiałka, Katarzyna Fazan, Natalia Zarzecka, Jarosław Suchan, Magdalena Ujma-Gawlik, Małgorzata Paluch-Cybulska, Kamil Kuitkowski
13

Małgorzata Paluch-Cybulska 14

Katarzyna Fazan 15

Natalia Zarzecka, Jarosław Suchan 16

Michał Kobiałka 17

Michał Kobiałka 18

Bogdan Renczyński 19

Natalia Zarzecka 20

Natalia Zarzecka 21

Jarosław Suchan, Magdalena Ujma-Gawlik, Małgorzata Paluch-Cybulska 22

Magdalena Ujma-Gawlik 23

Katarzyna Fazan 24

Natalia Zarzecka 25

Natalia Zarzecka 26

Kamil Kuitkowski 27

Kamil Kuitkowski 28

Dorota Nalepka 29

Bogdan Renczyński, Michał Kobiałka 30

Bogdan Renczyński 31

Katarzyna Fazan 32

Bogdan Renczyński, Michał Kobiałka 33

Jarosław Suchan 34

Małgorzata Paluch-Cybulska 35

Dorota Nalepka 36

Jarosław Suchan 37

Katarzyna Fazan 38

Powrót na górę strony ↑
Wydarzenia
Home, adamwalanus.pl