Nikt nie woła, Małopolski Ogród Sztuki, 2019 02 04    ok. 70 zdjęć Home
Przywrócone arcydzieła. Edycja specjalna, Kazimierz Kutz, 1960

1

2

3

Monika Niemczyk 4

Dorota Segda 5

Jerzy Trela 6

Ewa Kaim 7

Jan Kanty Pawluœkiewicz 9

Anna Radwan 10

Dorota Segda 11

Artur Dziurman 12

Tomasz Schimscheiner 13

Jan Kanty Pawluœkiewicz 14

Monika Niemczyk 15

Ryszard Melliwa 16

Ewa Kaim 17

Ewa Kaim 18

Ewa Kaim 19

Aldona Grochal 20

Jerzy Trela 21

Jerzy Fedorowicz 23

Jan Kanty Pawluœkiewicz 24

25

Ewa Kaim 26

Ewa Kaim 28

Marian Dziędziel 32

Jan Kanty Pawluœkiewicz 33

Jerzy Trela 34

Monika Niemczyk 35

Monika Niemczyk 36

Ewa Kaim 37

Jerzy Trela 38

Artur Dziurman 40

Dorota Segda 41

Anna Radwan 42

Jerzy Trela 43

Dorota Segda 44

Ewa Kaim 45

Tomasz Schimscheiner 46

Ewa Kaim 48

Jerzy Trela 49

Dorota Segda 50

Marian Dziędziel 51

Jerzy Fedorowicz 52

Jerzy Fedorowicz 53

Anna Radwan 54

Jerzy Trela 55

Monika Niemczyk 56

Tomasz Schimscheiner 57

Dorota Segda 58

Dorota Segda 59

Anna Radwan 60

Ewa Kaim 62

Ewa Kaim 63

Jan Kanty Pawluœkiewicz 64

65

Ewa Kaim 66

Ewa Kaim 68

Dorota Segda 69

Jan Kanty Pawluœkiewicz 70

Ewa Kaim 71

Ewa Kaim 72

73

74

75

Jerzy Illg 76

Home