IV Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu
Jeziorowskie, 16-19 czerwca 2009


Zdjęcie konferencyjne w pełnym formacie

Strona główna Main page