Agnieszka Traczewska, Stara Synagoga, ul. Szeroka 24, 2018 06 25    ok. 30 zdj Home
Powroty. Chasydzkie powroty do miejsc nie-zapomnianych. Album fotograficzny.

Stara Synagoga, ul. Szeroka 24 16:56

Stara Synagoga, ul. Szeroka 24 16:57

Stara Synagoga, ul. Szeroka 24 16:57a

16:57b

Reb David Singer 16:58

Agnieszka Traczewska 16:59

Agnieszka Traczewska 16:59a

Agnieszka Traczewska 16:59b

Agnieszka Traczewska 16:59c

Agnieszka Traczewska 16:59d

Reb David Singer 16:59e

17:00a

17:01

17:02

17:02a

17:02b

Stara Synagoga, ul. Szeroka 24 17:03

Stara Synagoga, ul. Szeroka 24 17:03a

17:03b

17:04

17:04a

17:07

17:08

17:11

Janusz Makuch 17:11a

Janusz Makuch 17:11b

Agnieszka Traczewska 17:12

17:12a

17:14

17:15

Reb David Singer 17:17

Reb David Singer 17:17a

17:19

17:20

17:20a

Janusz Makuch 17:28

Agnieszka Traczewska 17:30

17:31

17:34

17:38

17:47

Jonathan Webber 17:55

Reb David Singer 18:09

Jonathan Webber 18:22

18:23

18:25a

Home