Marzena Lubaszka, Sławomir Cierpik, Łaźnia Nowa, 2019 07 02    5+15 zdjęć Home
WALCZ O PIEŚŃ     capella cracoviensis

-5

-4

-3

-2

-1

Marzena Lubaszka 1

Marzena Lubaszka 2

Marzena Lubaszka 3

Marzena Lubaszka 5

Marzena Lubaszka 6

Sławomir Cierpik 7

Marzena Lubaszka 8

Marzena Lubaszka 9

Marzena Lubaszka 10

Marzena Lubaszka 11

Marzena Lubaszka 12

Marzena Lubaszka 13

Marzena Lubaszka 14

Marzena Lubaszka 15

Marzena Lubaszka 16

Home