Adam Hernas, Anna Karoń - Ostrowska, Karol Tarnowski, Marek Drwięga, Sławkowska 14, 2018 03 05    ok. 30 zdjęć Home
"Od zawsze jesteś przy mnie. Zarys fenomenologii bliskiego" PONIEDZIAŁKI Z TISCHNEREM.

Adam Hernas 1

Karol Tarnowski, Adam Hernas 2

Anna Karoń - Ostrowska, Karol Tarnowski 3

4

Karol Tarnowski 5

Marek Drwięga 6

Adam Hernas 7

Marek Drwięga 8

9

10

Marek Drwięga, Anna Karoń - Ostrowska 11

Anna Karoń - Ostrowska 12

Adam Hernas 13

Jacek Filek 14

Karol Tarnowski, Adam Hernas 15

16

Anna Karoń - Ostrowska, Karol Tarnowski 17

Anna Karoń - Ostrowska 18

Maria Karolczak 19

Adam Hernas 20

Adam Hernas 21

Karol Tarnowski, Adam Hernas 22

Karol Tarnowski, Adam Hernas 23

Maria Karolczak 24

25

Łukasz Tischner 26

Anna Karoń - Ostrowska 27

Wojciech Zalewski 28

Home