Krakowski Klub Tygodnika Powszechnego 2022 03 25 Home
Zbigniew Nosowski, Edward Augustyn, Konstanty Pilawa, Piwnica Powszechna Pijarska

1 3 10 sekund. Na klawiaturze A, albo ten , włącza/wyłącza przesuwanie zdjęć. Dotknięcie ekranu zatrzymuje.

.

Zbigniew Nosowski, Edward Augustyn 1

Zbigniew Nosowski, Edward Augustyn 2

Zbigniew Nosowski 3

Zbigniew Nosowski, Edward Augustyn 4

Dorota Nalepka 5

Marcin Pera, Zbigniew Nosowski 6

Kazimierz Urbańczyk 7

Zbigniew Nosowski, Edward Augustyn, Konstanty Pilawa 8

Marcin Pera 9

Marcin Pera 10

11

12

13

14

15

Zbigniew Nosowski 16

Jacek Ślusarczyk 17

Edward Augustyn 18

19

Edward Augustyn 20

Edward Augustyn 21

Edward Augustyn 22

Zbigniew Nosowski 23

Konstanty Pilawa 24

Kazimierz Urbańczyk 25

Karol Tarnowski 26

Jacek Ślusarczyk 27

Edward Augustyn, Konstanty Pilawa 28

Konstanty Pilawa, Jacek Ślusarczyk, Kazimierz Urbańczyk 29

Konstanty Pilawa 30

Zbigniew Nosowski 31

Zbigniew Nosowski, Edward Augustyn 32

33

Konstanty Pilawa, Jacek Ślusarczyk, Kazimierz Urbańczyk 34

Konstanty Pilawa, Jacek Ślusarczyk 35

36

Karol Tarnowski 37

38

40

41

Edward Augustyn, Konstanty Pilawa 42

Dorota Nalepka 43

Edward Augustyn 44

Powrót na górę strony ↑
Wydarzenia
Home, adamwalanus.pl