Instytut Fizyki UJ, Wykład Dlaczego istnieje raczej coś niż nic? Home
na zamkniecie wystawy z okazji nadania ks. prof. Michałowi Hellerowi godności doktora honoris causa, 2012 06 13

ks. prof. Michał Heller

Stefan Łabuz

ks. prof. Michał Heller

prof. Jerzy Jurkiewicz

prof. Jerzy Jurkiewicz i ks. prof. Michał Heller

Patrycja Tanajewska, M.Pawłowska, prof. J.Jurkiewicz, prof. Andrzej Warczak

ks. prof. Michał Heller

prof. Jakub Zakrzewski

ks. prof. Michał Heller

mgr Przemysław Witaszczyk, prof. A. Staruszkiewicz, prof. A. Warczak

prof. Andrzej Staruszkiewicz

prof. Andrzej Staruszkiewicz

Przemysław Witaszczyk i prof. Andrzej Staruszkiewicz

prof. Andrzej Staruszkiewicz

ks. prof. Michał Heller

ks. prof. Michał Heller

Patrycja Tanajewska

prof. Andrzej Staruszkiewicz

prof. Andrzej Staruszkiewicz

prof. Andrzej Staruszkiewicz

prof. Andrzej Staruszkiewicz

Maria Irena Pawłowska

Krzysztof Maślanka i Marek Krośniak

ks. prof. Michał Heller

ks. prof. Michał Heller

Strona główna Main page Home Zdjęcia PhotoWydarzenia Events