Grzegorz Sztwiertnia, Galeria Starmach, OEAF 2022 10 28
Melanoza

0

1

2

3

4

5

6

Grzegorz Sztwiertnia, Andrzej Starmach 7

8

Andrzej Starmach 9

Andrzej Starmach 10

11

Grzegorz Sztwiertnia, Andrzej Starmach 12

13

14

Andrzej Starmach, Grzegorz Sztwiertnia 15

Grzegorz Sztwiertnia 16

Grzegorz Sztwiertnia 17

Grzegorz Sztwiertnia 18

Grzegorz Sztwiertnia 19

20

21

Andrzej Starmach 22

Grzegorz Sztwiertnia 23

24

Home