Jan Woleński, Instytut Myśli Józefa Tischnera, Sławkowska 14, 2019 05 28    20 zdjęć Home

1

Adam Hernas 2

Jan Woleński, Jola Workowska 3

4

5

Jan Woleński 6

Jan Woleński 7

Jan Woleński 8

Jola Workowska 9

Adam Hernas 10

Jan Woleński 11

Magdalena Woleńska 12

Magdalena Woleńska 13

Magdalena Woleńska 14

15

Jan Woleński, Jola Workowska 16

Dorota Nalepka 17

Maria Woleńska 18

Jola Workowska 19

20

Home