PAU, Komisja Paleogeografii Czwartorzędu              Home
Prof. dr hab. Leszek Starkel 50 lat rozwoju poglądów na ewolucję dolin rzecznych w holocenie, 2010 04 16

S.W. Alexandrowicz

prof. Leszek Starkel

Strona główna Main page    Zdjęcia Photo