PAU, Wigry    Posiedzenie naukowe Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU, 2009 11 20       Home

1. Prof. dr hab. inż. Jacek Rutkowski 12 lat spotkań wigierskich w Polskiej Akademii Umiejętności
2. Dr Karina Apolinarska, dr Aleksandra Pełechata dr hab. Mariusz Pełechaty, dr Andrzej Purkacz, dr Marcin Sierpak Wytrącanie węglanów przez roślinność zanurzoną Zatoki Słupiańskiej jeziora Wigry
3. Dr hab. Witold Paweł Alexandrowicz, profesor AGH Późnoglacjalne i holoceńskie zespoły mięczaków z jeziora Wigry
4. Prof. dr hab. inż. Jacek Rutkowski, dr inż. Anna Kostka, dr inż. Andrzej Osadczuk Osuwiska podwodne w otoczeniu wyspy Kamień na jeziorze Wigry
5. Prof. dr hab. Sławomir Żurek, mgr Ewa Nowacka Kopalny suchar w Bryzglu nad jeziorem Wigry

Strona główna Main page