Klub Tygodnika Powszechnego Jak pomóc chorej duszy?, Kraków, Herbewo, 2012 02 05    Relacja Home

Maria Sławek

Piotr Różański i Maria Sławek

dr Adam Workowski
dr Adam Workowski

ks. Adam Boniecki
Ks. Adam Boniecki

prof. Bogdan de Barbaro
prof. Bogdan de Barbaro

prof. Bogdan de Barbaro i Ks. Adam Boniecki

Ks. Adam Boniecki

Ks. Adam Boniecki

prof. Bogdan de Barbaro

Ks. Adam Boniecki

prof. Bogdan de Barbaro

Ks. Adam Boniecki

Magdalena Jarosik

prof. dr hab. Karol Tarnowski

dr hab. Dorota Nalepka, prof. PAN

Stanisław Kracik

prof. dr hab. Karol Tarnowski

Prof. dr hab. Jacek M. Szymura

Maria de Barbaro

Maria de Barbaro

Jola Workowska

Strona główna Main page Zdjęcia Photo