Zbigniew Makowski (1930-2019), Galeria Zderzak, Kraków, 2019 08 27    ok. 50 zdjęć Home
Rozwijanie Wielkiego Zwoju

1

2

3

Jan Michalski 4

5

6

7

Jan Michalski 8

9

10

11

12

13

14

15

Marta Tarabuła 16

17

18

19

Marta Tarabuła 20

Jan Michalski 21

Jan Michalski 22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

Jan Michalski 39

40

41

42

43

44

45

46

Home