Obraz Żydów w myśli chrześcijańskiej, JCC (Jewish Community Center) Kraków, Miodowa 24, 2018 01 16    12 zdjęć Home
Promocja książki ks. prof. Łukasza Kamykowskiego (nieobecny, w szpitalu)
Zofia Radzikowska, Janusz Poniewierski, Henryk Woźniakowski

Janusz Poniewierski 1

Zofia Radzikowska 2

Zofia Radzikowska 3

Henryk Woźniakowski 4

5

6

Janusz Poniewierski 7

Zofia Radzikowska 8

Zofia Radzikowska 9

10

Janusz Poniewierski 11

Zofia Radzikowska 12

Home