Sinfonietta Cracovia, Sukiennice, 2018 06 22    ok. 200 zdjęć pokaz slajdów Home
Jurek Dybał, Tomasz Konieczny, Aleksandra Gajecka-Antosiewicz, Xavier van de Poll, Maciej Lulek, Marcin Mączyński

17:23

17:24

Jurek Dybał 17:24a

17:27

17:28

17:28a

17:28b

Jurek Dybał 17:29

17:30

Marcin Mączyński - wiolonczela 17:31

Marcin Mączyński - wiolonczela 17:32

Marcin Mączyński - wiolonczela 17:33

Maciej Lulek, Marcin Mączyński, Jurek Dybał 17:33a

Xavier van de Poll, Maciej Lulek, Marcin Mączyński, Jurek Dybał 17:34

Xavier van de Poll 17:34a

17:34b

17:35

17:37

17:37a

Jurek Dybał 17:38

17:38a

17:38b

Tomasz Konieczny 17:39

17:39a

17:39b

17:39c

Tomasz Konieczny 17:39d

Tomasz Konieczny, Jurek Dybał 17:39e

Tomasz Konieczny 17:40

Tomasz Konieczny 17:42

Tomasz Konieczny 17:42a

Tomasz Konieczny 17:42b

Tomasz Konieczny, Jurek Dybał 17:43

17:44

Elżbieta Baklarz 17:44a

17:44b

Tomasz Konieczny, Jurek Dybał 17:45

Tomasz Konieczny, Jurek Dybał 17:45a

17:46

17:47

Jurek Dybał 17:50

Tomasz Konieczny, Jurek Dybał 17:51

Tomasz Konieczny, Jurek Dybał 17:51a

Tomasz Konieczny, Jurek Dybał 17:51b

17:53

Jurek Dybał 17:55

Ewa Szczepańska-Chwast 17:55a

18:02

18:05

Jurek Dybał 18:20

18:20a

Jurek Dybał 18:21

18:24

Elżbieta Baklarz 18:24a

18:28

18:28a

Elżbieta Baklarz 18:29

18:31

18:32

18:34

18:35

Tomasz Konieczny 18:41

18:41a

18:47

18:55

18:56

18:58

18:59

19:03

19:04

19:14

19:15

19:21

Jurek Dybał 19:21a

Łukasz Mazanek 19:21b

19:22

19:22a

19:23

19:23a

Maciej Lulek - skrzypce 19:24

19:24a

19:24b

Maciej Lulek - skrzypce 19:24c

Marcin Mączyński - wiolonczela 19:25

Ewa Szczepańska-Chwast 19:25a

19:26

Marcin Mączyński - wiolonczela 19:26a

Xavier van de Poll, Marcel Chyrzyński 19:27

Xavier van de Poll, Marcel Chyrzyński 19:27a

Xavier van de Poll 19:27b

Xavier van de Poll 19:27c

Xavier van de Poll 19:27d

Xavier van de Poll 19:27e

19:28

Marcin Mączyński - wiolonczela 19:28a

19:41

19:41a

19:41b

19:44

Dorota Szwarcman 19:44a

Dorota Szwarcman 19:54

Dorota Szwarcman 19:54a

Sinfonietta Cracovia 19:54b

Aleksandra Honcel-Banek 19:54c

19:55

19:56

19:58

19:58a

więcej zdjęć Aleksandry Gajeckiej-Antosiewicz z tego koncertu i próby do niego
Aleksandra Gajecka-Antosiewicz 19:58b

Dorota Szwarcman 20:09

Elżbieta Baklarz 20:10

Elżbieta Baklarz 20:10a

Xavier van de Poll 20:13

20:14

20:26

20:26a

20:26b

20:31

20:32

20:34

Tomasz Konieczny 20:35

20:35a

20:35b

Tomasz Konieczny 20:35c

Tomasz Konieczny 21:03

21:03a

21:03b

21:03c

Tomasz Konieczny 21:04

Tomasz Konieczny 21:04a

Tomasz Konieczny 21:04b

Xavier van de Poll, Tomasz Konieczny 21:04c

Xavier van de Poll, Tomasz Konieczny, Jurek Dybał 21:04d

21:04e

21:04f

21:04g

Tomasz Konieczny, Jurek Dybał 21:05

Tomasz Konieczny, Jurek Dybał 21:05a

Tomasz Konieczny, Jurek Dybał 21:06

21:06a

21:06b

Tomasz Konieczny 21:07

Tomasz Konieczny, Jurek Dybał 21:08

Tomasz Konieczny, Jurek Dybał 21:11

21:12

21:12a

21:12b

21:12c

21:13

Łukasz Mazanek 21:13a

Maciej Lulek - skrzypce 21:14

21:14a

21:14b

21:15

21:15a

21:15b

21:15c

21:15d

21:15e

21:15f

21:15g

21:15h

21:16

21:16a

21:16b

21:16c

21:16d

21:16e

21:16f

21:17

21:17a

Jurek Dybał, Dorota Szwarcman 21:17b

Dorota Szwarcman 21:17c

Tomasz Konieczny 21:17d

Dorota Szwarcman 21:17e

Maciej Lulek - skrzypce 21:18

21:18a

21:18b

21:19

21:19a

21:19b

21:19c

21:19d

21:20

21:20a

21:21

Xavier van de Poll 21:21a

21:22

21:22a

21:23

21:24

21:24a

21:25

21:26

21:27

Home