Linia   energetyczna, 5km na wschód od Szczekocin (prawdopodobnie 220 kV Łośnice - Kielce)         Home

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona główna Main page     Zdjęcia Photo