Medale Œw. Jerzego, Œw. Florian, 2019 11 23 AST 2018 Home
Ks. Tomás Halík

1

Marta Filipiuk-Michniewicz 2

3

4

ks. Tomás Halík 5

Jacek Prusak, Aleksander Kardyœ 6

7

8

9

10

11

Grażyna Makara 12

13

ks. Adam Boniecki 14

Józef Puci³owski, ks. Adam Boniecki 15

ks. Tomás Halík 16

ks. Tomás Halík 17

ks. Tomás Halík 18

19

20

21

22

23

24

25

Józef Puci³owski 26

Marta Filipiuk-Michniewicz 27

Jacek Prusak 28

ks. Tomás Halík 29

Józef Puci³owski 30

Jacek Prusak 31

ks. Tomás Halík 32

33

34

35

36

ks. Tomás Halík 37

38

39

40

ks. Adam Boniecki 41

42

Jacek Prusak 43

44

Jacek Prusak 45

46

47

48

AST

Powrót na górê Strony ↑
Wydarzenia
Home, adamwalanus.pl