prof. Jan Woleński, Łódź, Pałac Biedermana, 2020 01 14 Home
Doktor honoris causa UŁ
... niestrudzony obrońca racjonalności ... jasny styl i klarowność myśli /Bartosz Brożek

1

2

Łódź, Pałac Biedermana 3

Łódź, Pałac Biedermana 4

Łódź, Pałac Biedermana 5

Łódź, Pałac Biedermana 6

Łódź, Pałac Biedermana 7

Łódź, Pałac Biedermana 8

Łódź, Pałac Biedermana 9

Łódź, Pałac Biedermana 10

11

Łódź, Pałac Biedermana 12

Łódź, Pałac Biedermana 13

Łódź, Pałac Biedermana 14

15

16

17

18

Jerzy Pogonowski 19

20

21

Tadeusz Woleński 22

Tadeusz Woleński, Magda Woleńska 23

Jola Workowska, Magda Woleńska 24

25

26

27

28

29

abp. Grzegorz Ryś, Jola Workowska 30

abp. Grzegorz Ryś 31

abp. Grzegorz Ryś 32

33

abp. Grzegorz Ryś, Ryszard Kleszcz 34

Romuald Polczyk 35

36

37

38

Maria Woleńska 39

40

41

42

43

Jan Woleński 44

45

46

47

Jan Woleński 48

49

50

Jan Woleński 51

52

53

54

Magda Woleńska, Maria Woleńska 55

56

57

Jan Woleński 58

Jan Woleński 59

60

Rektor Antoni Różalski 61

Rektor Antoni Różalski 62

63

64

Jan Woleński 65

Marek Zirk-Sadowski, Jan Woleński 66

abp. Grzegorz Ryś 67

68

69

Marek Zirk-Sadowski 70

71

72

73

Jan Woleński 74

75

Jan Woleński 76

77

78

Jan Woleński, Marek Zirk-Sadowski 79

Marek Zirk-Sadowski 80

Marek Zirk-Sadowski 81

Jan Woleński, Marek Zirk-Sadowski 82

83

Jan Woleński, Marek Zirk-Sadowski 84

Jan Woleński, Marek Zirk-Sadowski 85

Jan Woleński, Marek Zirk-Sadowski 86

Marek Zirk-Sadowski 87

Marek Zirk-Sadowski 88

89

90

91

92

Jan Woleński, Rektor Antoni Różalski 93

Jan Woleński, Rektor Antoni Różalski 94

95

Jan Woleński 96

Jan Woleński 97

98

Jan Woleński 99

abp. Grzegorz Ryś 100

Jan Woleński 102

103

Tadeusz Woleński 104

Jan Woleński 105

106

Jan Woleński 107

Jan Woleński 108

Rektor Antoni Różalski 109

110

111

112

113

114

Jerzy Pogonowski, Maria Woleńska 115

116

118

abp. Grzegorz Ryś 119

abp. Grzegorz Ryś, Maria Woleńska 120

Jan Woleński 121

Jan Woleński 122

Jan Woleński 123

124

125

Jan Woleński 126

127

ks. Zbigniew Tracz, Rektor Antoni Różalski 128

Jan Woleński 129

abp. Grzegorz Ryś 130

Jan Woleński 131

Jan Woleński 132

Jan Woleński 133

Jan Woleński 134

Jola Workowska, Rektor Antoni Różalski 135

Rektor Antoni Różalski 136

Jan Woleński 137

Maria Woleńska 138

Rektor Antoni Różalski, Jan Woleński 139

Rektor Antoni Różalski, Jan Woleński 140

Rektor Antoni Różalski, Jan Woleński 141

Tadeusz Woleński 142

Jan Woleński, Jola Workowska 143

Jan Woleński, Jola Workowska 144

145

146

Łódź Fabryczna 147

Widzew 148

149

150

Powrót na górę Strony ↑
Wydarzenia
Home, adamwalanus.pl