Rene Staar, dodecaphony, Sinfonietta Cracovia, MOCAK, 2016 05 18 Home
Muzyka Bez Poklasku: Tajniki dodekafonii, Andreas Jankowitsch, Zdzisław Wysocki

Sinfonietta Cracovia 1

2

3

Sinfonietta Cracovia 4

Sinfonietta Cracovia 5

6

MOCAK 7

Rene Staar 8

Rene Staar 9

Rene Staar 10

Sinfonietta Cracovia 11

Rene Staar 12

Rene Staar 13

Sinfonietta Cracovia 14

Sinfonietta Cracovia 15

Rene Staar 16

Rene Staar 17

Rene Staar 18

Sinfonietta Cracovia 19

Sinfonietta Cracovia 20

Sinfonietta Cracovia 21

Sinfonietta Cracovia 22

Rene Staar 23

24

Sinfonietta Cracovia 25

26

Andreas Jankowitsch 27

Sinfonietta Cracovia 28

Andreas Jankowitsch, Rene Staar 29

Rene Staar 30

Andreas Jankowitsch 31

Andreas Jankowitsch, Rene Staar 32

Andreas Jankowitsch, Rene Staar 33

Sinfonietta Cracovia, Andreas Jankowitsch, Rene Staar 34

35

36

Zdzisław Wysocki 37

Zdzisław Wysocki 38

39

40

Zdzisław Wysocki 41

Zdzisław Wysocki 42

Zdzisław Wysocki 43

Andreas Jankowitsch 44

MOCAK 45

Strona główna Main page Home Zdjęcia Photo Wydarzenia Events