Siostra Anna Bodzińska, Krakowski Klub Tygodnika Powszechnego, Herbewo, 2018 03 04    ok. 30 zdjęć Klub TP Home
NOTRE DAME DE SION, Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej z Syjonu

1

2

3

4

5

Siostra Anna Bodzińska 6

7

Siostra Anna Bodzińska 8

9

10

11

12

13

Siostra Anna Bodzińska 14

15

Siostra Anna Bodzińska 16

Siostra Anna Bodzińska 17

18

19

20

21

22

Siostra Anna Bodzińska 23

24

Siostra Anna Bodzińska 25

26

Siostra Anna Bodzińska 27

28

Home