Ewa Lipska, Wydawnictwo Literackie, Kraków, Sala Mehofferowska, 2017 10 10    ok. 50 zdjęć 2015 Czytnik ... Home
Pamięć operacyjna

Barbara Rusinek 1

2

Danuta Węgiel 3

4

Danuta Węgiel 5

Ewa Lipska 6

7

Sala Mehofferowska 8

9

Ewa Lipska 10

Barbara Rusinek 11

Anna Polony 12

Anna Polony 13

Ewa Lipska 14

Ewa Lipska 15

Barbara Rusinek 16

Anna Polony 17

Ewa Lipska 18

Ewa Lipska 19

Anna Polony 20

Ewa Lipska 21

Anna Polony, Ewa Lipska 22

Anna Polony, Ewa Lipska 23

Anna Polony 24

Anna Polony 25

Anna Polony 26

Anna Polony 27

Ewa Lipska 28

29

Ewa Lipska 30

31

Ewa Lipska 32

Ewa Lipska 33

34

35

36

37

Dominika Dudek, Ewa Lipska 38

Dominika Dudek, Ewa Lipska 39

Dominika Dudek 40

41

42

Dorota Nalepka, Danuta Węgiel 43

Dorota Nalepka, Danuta Węgiel 44

45

Olga Brzezińska 46

Olga Brzezińska 47

48

49

Ewa Lipska 50

Dorota Nalepka 51

Ewa Lipska 52

Olga Brzezińska 53

Ewa Lipska 54

Home