Żyleta; gmach Wydziału Nauk o Ziemi UŒ, 14 stycznia 2008